Idea projektu zrodziła się po odnalezieniu bazy danych zdjęć Simpsonów na kaggle.com. Celem projektu było wyuczenie sieci neuronowej rozpoznawania bohaterów serialu podczas odtwarzania wideo. Do stworzenia sieci neuronowej postanowiłem wykorzystać framework TensorFlow.

Linki:
Wersje użytych technologii:
 • Python 3.6.4
 • Tensorflow 1.7
 • OpenCV 3.4
Schemat projetu:
-Simpsons_Serial_Classification
 -data
  -train
   -abraham_grampa_simpson
    -pic_0000.jpg
    -...
    -pic_0912.jpg
   -...
   -waylon_smithers
  -simpsons.mp4
 -model
  -checkpoint
  -simpsons_model.data-00000-of-00001
  -simpsons_model.index
  -simpsons_model.meta
 -dataset.py
 -player.py
 -train.py
Konwolucyjna sieci neuronowej

Opierając się na gotowej budowie sieci neuronowej[2], dostosowałem ją do potrzeb tego projektu. Sieć składa się z 3 warstw splotowych (wczytujących dane i tworzącą kompletną warstwę splotu), warstwy spłaszczającej (łączy 3 warstwy splotu w 1) oraz z w pełni połączonej warstwy danych (wykonujemy na niej operację dane_wyjściowe = wagi*dane_wejściowe + tendencyjność. Parametry poszczególnych warstw pozostawiłem bez zmian.

Infografika przedstawiająca 20 postaci z serialu: Główni bohaterowie z Simpsonów

Wczytywanie danych do programu treningowego za pomocą dataset.py: Wczytywanie bazy zdjęć

Trenowanie sieci neuronowej z wykorzystaniem train.py. Najlpeszy rezultat dokładności dane treningowe : dane walidacyjne otrzymałem dla 15 powtórzeń algorytmu: Trenowanie sieci neuronowej

Przykładowe kadry z odtwarzanego fragmentu serialu[4] odtwarzanego za pomocą player.py:

Dopasowanie: Bart Simpson Dopasowanie: Homer Simson
Dopasowanie: Bart Simpson Dopasowanie: Homer Simson

Rozpoznawanie postaci w odtwarzanym wideo działa bardzo dobrze w przypadku jednej postaci w kadrze. W przypadku wielu postaci dopasowanie jest prawidłowe dla jednej z postaci lub błędne. Próbowałem wyróżniać konkretnych bohaterów w kadrze, jednak żaden z algorytmów nie pozwalał na wystarczające ich wyodrębnienie.